Golvavjämning

Jämna ut och förbättra dina golv

En välavjämnad yta är inte bara estetiskt tilltalande, den gör också golvläggningen enklare och säkrare. Genom att välja vår golvavjämningstjänst kan du vara säker på att du får en perfekt grund för att förverkliga dina designvisioner och samtidigt minska risken för framtida problem med ditt golv.

Kontakta oss idag

Skapa ett vackert och funktionellt våtrum med vår expertis inom installationer

Golvavjämning på flera olika sätt

Gjutning

Vi utför gjutning med EPS, som är en betong innehållande frigolitkulor. Detta är en produkt som har mycket reducerad vikt jämfört med endast betong. Den ger även ett bra isolervärde tack vare de specialtillverkade frigolitkulorna. På större ytor tar vi hjälp av vår portabla pump, mindre ytor blandas förhand med hjälp av visp utformad för ändamålet.

Flytspackling

Flytspackling utför även det med hjälp av den portabla pumpen vid större ytor, annars blandas även denna för hand för att åstadkomma en plan yta. Flytspackling används även i våtutrymmen där fall skall uppnås för optimal avrinning.